Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Dofinansowanie do modernizacji ogrzewania

Dofinansowanie modernizacji ogrzewania budynków i lokali mieszkalnych ze środków budżetu Miasta Będzina

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie modernizacji ogrzewania

Osoby fizyczne, a także wspólnoty mieszkaniowe z terenu Gminy Będzin mogą ubiegać się o dofinansowanie modernizacji ogrzewania lokali mieszkalnych ze środków budżetu Miasta Będzina. Zasady przyznawania dotacji celowej na ten cel zostały określone w Załącznikach Nr 1 i 2 do Uchwały Nr LV/477/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 września 2018 r, która weszła w życie w dniu 19 października 2018 r.

Termin składania wniosków przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, które planują zmianę sposobu ogrzewania polegającą na likwidacji kotłów węglowych centralnego ogrzewania lub innych zdekapitalizowanych pieców węglowych na źródło ogrzewania proekologiczne mogą składać w danym roku budżetowym wnioski o dofinansowanie do Urzędu Miasta Będzin od 1 lutego do 30 czerwca w tym roku budżetowym.

Źródła ogrzewania proekologicznego podlegające dofinansowaniu

W przypadku osób fizycznych proekologicznymi źródłami ogrzewania podlegającym dofinansowaniu są:

 • kotły gazowe centralnego ogrzewania,
 • kotły olejowe centralnego ogrzewania,
 • urządzenia elektryczne,
 • podłączenie do zewnętrznej sieci ciepłowniczej,
 • urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła ciepła (energia cieplna ziemi, słoneczna, wiatrowa),
 • kotły na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, które spełniają wymagania normy PN-EN 303-5:2012 minimum 5 klasy oraz dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych proekologicznym źródłami ogrzewania podlegającym dofinansowaniu są:

 • zbiorcze kotły gazowe centralnego ogrzewania,
 • grzewcze urządzenia elektryczne,
 • wymiennikownie ciepła,
 • zbiorcze urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła ciepła (energia cieplna ziemi, słoneczna, wiatrowa),
 • zbiorcze kotły na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, które spełniają wymagania normy PN-EN 303-5:2012 minimum 5 klasy oraz dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Dofinansowanie nie obejmuje

W przypadku osób fizycznych jak i wspólnot mieszkaniowych dofinansowanie nie obejmuje:

 • lokali/budynków oddanych do użytkowania po dniu 26 lutego 2014 r.,
 • lokali/budynków, co do których dokonano zmiany sposobu ogrzewania objętej dofinansowaniem przed zawarciem umowy o dofinansowanie,
 • lokali użytkowych,
 • wymiany urządzeń do ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego jak również wymiany przyłączenia do zewnętrznej sieci ciepłowniczej,
 • ogrzewania wykonywanego jako drugie lub kolejne ogrzewanie równoległe do już istniejącego źródła ogrzewania,
 • przenośnego urządzenia grzewczego. Nowe urządzenie grzewcze winno być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym zostało zainstalowane.

O dofinansowanie modernizacji ogrzewania mogą ubiegać się osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, które nie korzystały z dofinansowania na ten cel ze środków publicznych w ciągu ostatnich 10 lat.

Wysokość dofinansowania na częściowe pokrycie kosztów modernizacji

Dofinansowanie udzielana jest w każdym przypadku na częściowe pokrycie kosztów modernizacji. W przypadku umów o dofinansowanie podpisanych przez osoby fizyczne wysokość dofinansowania wynosi 70% kosztu zakupu urządzenia, nie więcej niż 3000 zł, a w przypadku podłączenia do zewnętrznej sieci ciepłowniczej 70% kosztu podłączenia, nie więcej niż 3000 zł. Wspólnoty mieszkaniowe na podstawie umowy o dofinansowanie mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 60% kosztu zakupu urządzenia/urządzeń jak również kwoty stanowiącej iloczyn liczby lokali objętych umowa o dofinansowanie oraz kwoty 1000 zł.

Wyplata środków finansowych tytułem dofinansowania

Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania modernizacji ogrzewania w każdym przypadku jest podpisanie umowy o dofinansowanie pomiędzy wnioskodawcą, a Miastem Będzin, zgłoszenie Miastu Będzin zakończenia prac wraz z odpowiednimi dokumentami do dnia 31 października danego roku budżetowego oraz podpisanie bez zastrzeżeń protokołu końcowego Środki finansowe tytułem dofinansowania zostaną wypłacone przez Miasto Będzin w ciągu 30 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu końcowego.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dofinansowania do modernizacji ogrzewania ze środków budżetu Miasta Będzina znajdują się w Załączniku Nr 1 i 2 do Uchwały Nr LV/477/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 września 2018 r. Można je również uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Będzin w pokoju nr 123, a także dzwoniąc pod numer telefonu 32 267 91 72.

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna