Baner Będzin - strona główna
logo

O projekcie


logotypy unijne

Główne cele projektu:

Celem projektu „e-Będzin – rozwój cyfrowych usług publicznych” jest poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz poprawa procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu cyfrowych usług publicznych.

Zakres projektu:

  • modernizacja systemu informatycznego Urzędu w ramach przyjmowania i realizacji spraw zainicjowanych drogą elektroniczną, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  • przygotowanie Urzędu do realizacji nowych funkcji informacyjnych na rzecz instytucji, podmiotów gospodarczych, obywateli i mieszkańców regionu (zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych).

Zakładane efekty:

Dzięki wdrożeniu projektu interesanci urzędu przy użyciu sieci Internet otrzymają dostęp do wniosków, deklaracji, pism, dokumentów w wersji elektronicznej. Z drugiej strony, urząd miejski będzie miał możliwość zintensyfikowania i usprawni jakość świadczonych usług (pracownicy będą więcej czasu poświęcać na obsługę interesantów).

W ramach wnioskowanego przedsięwzięcia w sumie zostanie wdrożonych 28 e-usług.

Portal będący centrum usług publicznych będzie udostępniał następujące grupy usług:

  • informacje publiczne;
  • informacje spersonalizowane przeznaczone dla konkretnych podmiotów i obywateli udostępniane po uwierzytelnieniu.

Podstawową cechą proponowanych e-usług będzie możliwość dokonywania płatności elektronicznych za wybrane wierzytelności oraz informowanie klientów o konieczności dokonania czynności administracyjnych.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 1 499 731,95 zł, dofinansowanie Unii Europejskiej stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych, tj. wartość 1 121 168,90 zł.

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna