Baner Będzin - strona główna
logo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w danym roku szkolnym wynika z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późniejszymi zmianami).

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (prezydent miasta), w terminie do dnia 31 października przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego (rada gminy) informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja – przedłożona do akceptacji Rady Miejskiej Będzina – obrazuje stan edukacji w Będzinie w danym roku szkolnym na podstawie danych liczbowych, z uwzględnieniem m.in. analizy sieci szkół i placówek oświatowych, organizacji i bazy szkół, kadry pedagogicznej, analizy osiągnięć, wyników sprawdzianów i egzaminów oraz liczby laureatów konkursów i olimpiad.

Celem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych jest przedstawienie Radzie Miejskiej oraz lokalnej społeczności jasnego i zwięzłego obrazu, w jaki sposób miasto Będzin wypełnia swoje zobowiązania w obszarze oświaty, a także postępu i trudności w poprawianiu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Budżet Obywatelski - głosowanie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Powszechny Spis Rolny 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna